Nieuwe bewegwijzering in Lanaken Centrum

Op 17 palen komen er 84 wegwijzers in lanaken. Het gaat eigenlijk over voetgangersbewegwijzering naar bv gemeentehuis, post, bieb, VVV, begraafplaats, etc ...  Vandaag is dat een probleem in het centrum van Lanaken, als niet-Lanakenaar daar uw weg vinden naar bv. het kerkhof. Er is een duidelijk gemis aan bewijzering. 

Schepen van Openbare Werken, Patrick Tollenaers, gaat verder zorgen dat er overdekte afscheidsruimten komen op de kerkhoven van Rekem, Neerharen. Smeermaas, Gellik en Kesselt. Zodat ook in slechte weersomstandigheden van overleden dierbaren fatsoenlijk kan afscheid worden genomen. 
Een ander project van Patrick Tollenaers betreft de grondige renovatie van de kerkhofmuur in Veldwezelt, op de Lindestraat.