Vluchtelingenstroom

Sommigen in de politiek praten over humanisme. Wij in Lanaken brengen dat principe in de praktijk! Dat neemt niet weg dat ik niet echt gelukkig ben met gang van zaken. Zonet telefoontje gekregen van kabinetschef van staatssecretaris Theo Francken. Met mededeling dat in Lanaken er 120 asielzoekers bijkomen. Wat totaal aantal asielzoekers op ons grondgebied op 360 brengt. Ik had gehoopt dat men met onze inspanningen uit verleden rekening zou houden. Het asielcentrum Ter Dennen in Lanaken vangt sedert 1992 - onafgebroken - asielzoekers op. Slachtoffers van alle conflicten in de wereld komen sedertdien in asielcentrum Ter Dennen terecht. Voor ons OCMW betekent dat telkens een hele opdracht eens deze mensen als vluchteling worden erkend. Niet dat we meteen geld moeten geven, wel voor alle andere noden. De samenwerking met de verantwoordelijken van het asielcentrum is goed. Er is nood in de wereld en in Lanaken zijn wij gewend dan hulp te bieden. Ook nu gaan wij dat doen! Maar ik had wel gehoopt dat men met onze inspanningen uit verleden zou rekening houden. Dat gebeurt niet. Dat vind ik niet fair!

Zomerse zaterdag in Lanaken

In de vooravond kermis in lanaken-centrum mee geopend. Samen met mark curvers, denis geurts en viviane schellingen. Nadien pintje gedronken op kerkplein. Met orkest pourquoi pas als sfeerbrenger. 's Avonds naar lindeplein in veldwezelt getrokken. De wottelzekskes organiseerden daar vandaag - klassieker - hun rommelmarkt en nadien op plein een gezellige avond met optreden van friends. Veel bekend volk tegengekomen:) vandaag.

Coffeeshops Maastricht - "Verloren veldslag, maar geen verloren oorlog''

De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen (Open Vld), reageert woensdag teleurgesteld op de uitspraak van de Nederlandse Raad van State over het bestemmingsplan van de Maastrichtse coffeeshops, maar is niet verrast. "We gaan het arrest met onze advocaten grondig bestuderen en bekijken of er nog procedures mogelijk zijn, hoewel ik vrees dat het moeilijk zal zijn. Het is een misschien een verloren veldslag, maar geen verloren oorlog", aldus Keulen.

De Raad van State besliste woensdag dat drie coffeeshops naar de Köbbesweg op het industrieterrein Eijsden-Maastricht mogen verhuizen en dat de gemeenten Lanaken, Riemst en Voeren geen belanghebbende partij zijn. "Over de verhuis van coffeeshops naar de Brusselseweg hoor ik voorlopig niets meer", zegt Keulen. Als dat zou doorgaan hebben we wel een sterk argument omdat de afstand tot de dorpskern van Smeermaas heel klein is. Ten slotte blijft het ingezetenencriterium van toepassing, ook als de coffeeshops naar de Köbbesweg zouden verplaatst worden. Fransen, Duitsers of Belgen kunnen geen wiet kopen."(BELGA)


In memoriam sylvester

Net droef nieuws gekregen van de redactie vh belang van limburg. Sylvester Housen, jarenlang trouwe correspondent voor Lanaken van belang van Limburg, is vandaag overleden. Hij leed aan slepende ziekte. Sylvester was een door-en-door fatsoenlijke mens. Heel plichtsbewust. Om de lezers van het belang op een correcte manier te informeren. Hij had een fijne pen. Bijna literair. Was leerkracht geweest o.a Engels. Beschikte over ruime kennis en woordenschat. De normaalschool was destijds de universiteit van de gewone man. Vandaag zou die generatie makkelijk germaanse, rechten of geschiedenis kunnen studeren aan unief. Sylvester miste geen enkele persconferentie of persmededeling. Wij gaan hem hier hard missen. Aan zijn familie bied ik namens het gemeentebestuur onze gevoelens van medeleven aan.

Oproep tot sereniteit

Het lichaam van de 21-jarige Robin Verweij die afgelopen weekend dood werd aangetroffen in een Hongaars vakantieoord, zal ten vroegste woensdag worden gerepatrieerd, al lijkt de datum van donderdag meer waarschijnlijk. Dat zegt de Lanakense burgemeester Marino Keulen dinsdag. Maandag werd een lijkschouwing uitgevoerd op het lichaam van het slachtoffer. De resultaten daarvan worden pas later verwacht. Intussen is wel duidelijk dat de vrienden die samen met Robin in Hongarije waren, na verhoor door de Hongaarse politie mochten beschikken. Zij worden in de loop van de late avond of nacht terug in Lanaken verwacht. "Er wordt hen niets ten laste gelegd in het kader van het overlijden van Robin. Suggesties daarover zijn dan ook uit de lucht gegrepen. Hoogstwaarschijnlijk hebben zij gepoogd om hun vriend nog te redden", benadrukt burgemeester Keulen, die hoopt dat hiermee de sereniteit rond het onderzoek kan terugkeren

Jubilarissen Lanaken

We hebben in lanaken dit jaar 88 gouden trouwen, en daarbovenop nog eens 22 diamanten en 2 briljanten trouwkoppels. Dit jaar zijn er meer gouden en anderen - diamant en briljant - trouwjubilarissen, dan gewone trouwers. Er wordt opvallend minder getrouwd nu dan pakweg 10-15 jaar geleden. We hebben nu zaterdagen - en juli is topmaand - met een of twee gewone trouwers en 3 gouden en/of diamanten trouwen. Merkwaardig!

Overleg Minister-Presidenten met het staatshoofd?

Marino Keulen ondervraagt Minister President Kris Peeters over toekomstplannen gestructureerd overleg met nieuw staatshoofd:

Via de media konden we onlangs kennis nemen van de suggestie van de Minister-President om in de nabije toekomst een gestructureerd overleg te organiseren tussen de Minister-Presidenten van de deelregeringen en het staatshoofd.
Hoe rijmt de Minister-President deze suggestie met de relatief breed gedragen opvatting over de eerder protocollaire functie van het staatshoofd ?
Zie hier de vraag en het antwoord tijdens de plenaire vergadering van woensdag 10 juli 2013.

Persbericht : Vermijden dat mensen nog langer weekendverblijf kopen om zich er permanent te vestigen

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters en de Vlaamse vastgoedmakelaars willen vermijden dat mensen nog langer een weekendverblijf kopen om zich er permanent te vestigen. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, het BIV, heeft daarom alle makelaars in Vlaanderen opgeroepen om potentiële kopers uitdrukkelijk hierover te informeren. 

Nog altijd worden er in Vlaanderen weekendverblijven verkocht, waar de eigenaar zich nadien - bewust of onbewust - permanent vestigt. Ofwel was de koper onvoldoende of foutief geïnformeerd, ofwel wilde hij er niet van weten. Wat ook de precieze oorzaak is, eigenaars begaan in dat geval een stedenbouwkundige overtreding, waar zware straffen op staan. Niet alleen zullen ze geconfronteerd worden met een stakingsbevel voor het gebruik, ze riskeren ook een boete bij doorbreking van het stakingsbevel en een vordering tot herstel bij de rechtbank.

“Gezien de vaak schrijnende gevolgen kunnen we dit soort situaties beter voorkomen,” stelt Vlaams minister Philippe Muyters. In overleg met het kabinet start het BIV daarom met een sensibiliseringsactie, die alle 5.500 Vlaamse vastgoedmakelaars bewust moet maken van de problematiek.

Vastgoedmakelaars zijn namelijk, zowel volgens de BIV-plichtenleer als de federale en regionale wetgeving, verplicht om diverse opzoekingen te doen over het pand dat ze te koop stellen en potentiële kopers correct en zo volledig mogelijk te informeren. Doen ze dat niet dan riskeren ze niet alleen zware geldboetes, maar ook een schadeclaim van de kopers en tuchtsancties van het BIV (gaande van een waarschuwing, een berisping tot een schorsing of een definitieve schrapping). 

Het Beroepsinstituut benadrukt dat vastgoedmakelaars een informatieplicht hebben, maar daarnaast ook een belangrijke, maatschappelijke rol kunnen spelen door potentiële kopers van weekendverblijven duidelijk te wijzen op de kwalijke gevolgen bij domiciliering in een weekendverblijf. Bovendien is het niet omdat de vorige eigenaar er wel zijn domicilie had gevestigd dat de nieuwe dit ook nog zal kunnen. Zelfs waar er sprake is van een uitdovend woonrecht, geldt dit voor de persoon en niet voor de woning.

Tegelijkertijd vraagt de sector de gemeenten, die de eerste informatieverstrekkers zijn, om de vastgoedmakelaars zo snel en correct mogelijk te informeren, zodat alle misverstanden vermeden kunnen worden. Spijtig genoeg gebeurt het af en toe dat gemeenten een vraag tot vestiging van domicilie inwilligen omdat de federale wetgever de Vlaamse wetgever over het hoofd heeft gezien. Ook dat moet vermeden worden, meent het BIV.

Consumenten die van oordeel zijn dat ze toch niet voldoende geïnformeerd zijn door hun vastgoedmakelaar, kunnen dit melden aan het BIV. Dit zowel in het voordeel van de vastgoedconsument als van de sector in het algemeen.

Brief dd. 05-02-2013 mbt de permanente bewoning in een recreatiegebied

In de media verscheen het bericht, dat de bewoners van recreatiedomeinen in  Lanaken, het risico lopen op een boete van 5.000,00 EURO, wanneer ze er permanent verblijven.

Met deze brief willen we meer klaarheid scheppen.

Op recreatieve domeinen is permanente bewoning niet toegestaan cfr de wetgeving ruimtelijke ordening.

Het gemeentebestuur is van plan om deze reglementering strikt toe te passen op personen die zich nieuw wensen in te schrijven in één van de recreatieparken.

Wie zich vanaf 01 februari 2013 wél inschrijft,  zal het bevel krijgen om binnen de 6 maanden een einde te stellen aan de permanente bewoning.
Is dat na verloop van 6 maanden nog steeds het geval, dan zal door middel van een PV van staking, het dossier overgemaakt worden aan de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur.
Het is vervolgens de rekenplichtige van het Herstelfonds (een Vlaamse instantie), die een administratieve boete van 5.000,00 EURO kan opleggen per stakingsbevel.

Deze regeling zal, voor alle duidelijkheid, niet worden toegepast op de mensen die voor 01 februari 2013 zijn ingeschreven op de recreatieve domeinen.

Voor de permanente bewoners zijn er twee mogelijke scenario’s.

Wie een gunstig declaratief attest heeft ontvangen, beschikt over een tijdelijk woonrecht.
Dit voorrecht is verbonden aan de persoon op wiens naam het attest is afgeleverd (inclusief gezinsleden).

Wie geen declaratief attest heeft aangevraagd of wiens declaratief attest geweigerd is, moet een einde stellen aan de permanente bewoning en kan hiertoe vervolgd worden door de stedenbouwkundige inspectie van het Vlaams gewest.
Vanuit de gemeente zal ten opzichte van deze bewoners, echter geen actief vervolgingsbeleid gevoerd worden.

Indien u ter zake nog vragen heeft, kan u contact opnemen met onze handhavingsambtenaar, de heer Jacques Engelen, 089/73 07 93, jacques.engelen@lanaken.be .

Paus

Paus benedictus XVI treedt af einde van deze maand. 85 jaar is hij. Eigenlijk toch niet meer dan normaal. Op die leeftijd. Het beeld van de zichtbare aftakeling en lijden van zijn voorganger Johannes Paulus II was pijnlijk om te zien en blijft Benedictus bespaard. In topfuncties moet je fysiek en mentaal in topvorm zijn. Daar heeft de wereld of mondiale organisaties als de kerk recht op.

Persmededeling : Nieuwe bussen van De Lijn, nieuw Fyra debacle ?

In de toewijzing die De Lijn deed van 286 nieuwe bussen lijkt het erop dat het criterium prijs enorm heeft doorgewogen en zeker niet het criterium kwaliteit. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) hoopt dat De Lijn niet zal afstevenen op een scenario zoals de NMBS met de hoge snelheidstrein Fyra.
De Lijn koopt 286 nieuwe bussen aan voor 93 miljoen euro waarvan er 103 worden besteld bij de Vlaamse busbouwers Van Hool en VDL. De Franse firma Irisbus haalt het leeuwendeel van de bestelling binnen als goedkoopste aanbieder. Iedereen mag meedoen met de aanbesteding maar het blijkt nu dat de toewijzing vooral gebeurd is op basis van de prijs en dat het criterium kwaliteit, waarvoor de Vlaamse busbouwers gekend zijn, veel minder belangrijk was.

De Franse maatschappij Irisbus, die de bussen gaat laten maken in Tsjechië, is onderdeel van Fiat International die net zoals treinconstructeur AnsaldoBreda, de bouwer van de Fyra, een Italiaans bedrijf is. Indertijd koos men voor de Fyra als goedkoopste aanbieder omdat er niet voldoende middelen waren om een kwaliteitsvolle hogesnelheidstrein aan te kopen.

Volgens volksvertegenwoordiger Keulen mag de kostprijs bij De Lijn niet het belangrijkste criterium zijn in de toewijzing. Met een overheidssubsidie van meer dan één miljard euro moet De Lijn ruimte hebben om te gaan voor kwaliteit. Bovendien is iedereen het er over eens dat ook het vervoer van De Lijn kwaliteitsvol en milieuvriendelijk moet gebeuren, zeker in een dichtbevolkte regio als Vlaanderen.

Het is duidelijk dat in de toewijzing van de bestelling voor de nieuwe bussen vooral de prijs gespeeld heeft. Iedereen weet dat kwaliteit zijn prijs heeft. Niet voor niets zeggen de Engelsen "If you pay peanuts, you get monkeys!"

"Het is dan dubbel pijnlijk te moeten vaststellen dat de regering Peeters steeds stelt dat Vlaanderen als regio het verschil moet maken ten opzichte van de rest van de wereld met onze innovatie en kwaliteit maar aan de andere kant zelf die innovatie en kwaliteit niet als belangrijkste criteria gebruikt in haar aanbestedingen", besluit Keulen teleurgesteld.

Maandagavond werd de nieuwe politieraad van de zone Lanaken-Maasmechelen geïnstalleerd

17 leden hebben de eed afgelegd.
Er zijn dus nog twee mandaten vacant.
Mieke Ramaekers en Jos Lambrichts zijn schepen geworden in de gemeente Maasmechelen en zullen niet in de politieraad zetelen.
Tijdens de eerstvolgende gemeenteraadszitting in Maasmechelen worden twee  nieuwe kandidaat-politieraadsleden aangeduid.

De leden zijn verkozen tot en met 2018 en zijn verantwoordelijk voor het politiebeleid voor de gemeenten Lanaken en Maasmechelen.
De korpsleiding van deze politiezone is in handen van korpschef Jos Schepers.

Opvallend is, dat er in deze politieraad slechts twee vrouwen zetelen: Diane Maes en Jolein Martens.
Volgens Marino Keulen, burgemeester van Lanaken en voor de eerstvolgende drie jaar voorzitter van de politieraad, staat dit in schril contrast met de samenstelling van het korps zelf.

 “Kennelijk zijn vrouwen beleidsmatig minder geïnteresseerd in politie-materie, dan bijvoorbeeld in het OCMW-gebeuren. Ik weet het niet. Maar de cijfers zijn opvallend.
Ze zijn trouwens ook helemaal anders dan de gemiddelde verhouding in de Vlaamse gemeenteraden, die voor 40% is samengesteld uit vrouwen. In de OCMW-raad is het evenwicht tussen de beide seksen fifty-fifty en dus vrijwel optimaal. In het korps zelf zijn er van de 155 leden, toch 54 van het vrouwelijk geslacht”, aldus nog M Keulen.

Gele kaart voor Crevits en haar strooiplan

Het nieuwe strooiplan zou sneeuwval met gemak de baas moeten kunnen als we de persberichten van minister Crevits voor de winter mochten geloven. Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelt echter vast dat de winterprik van vandaag, die aangekondigd was en die nochtans niet zo hevig is, het nieuwe strooiplan de baas is in plaats van andersom. De voorbije dagen werkte het plan blijkbaar goed maar vandaag krijgt minister Crevits en haar strooiplan een gele kaart aldus Keulen.

De voorbije jaren is er heel wat te doen geweest over de manier waarop minister Crevits en het Vlaamse gewest de winterprikken maar niet de baas konden en het wel lukte in de omliggende landen. Twee jaar achtereen was er een tekort aan strooizout en waren er leveranciers van strooizout die hun contracten niet nakwamen. Als er strooizout was, dan draaide het strooiplan het geheel in de soep. Alle mogelijke redenen kwamen er als verklaring : Dan reden er weer niet genoeg auto's om het strooizout in te rijden en op een andere dag was de reden dat het begon te sneeuwen tijdens de spits waar er auto's genoeg zijn.

Parlementslid Keulen : "In de voorbije jaren ben ik steeds druk blijven leggen op dit dossier of het nu ging over het strooizout, het nodige materiaal dat er moet zijn en een goed plan van aanpak nu 'het strooiplan van Crevits' genoemd."

Vlak voor de winter liet minister Crevits in een persbericht nog weten dat ze de nodige maatregelen had genomen : De voorraad strooizout werd gevoelig uitgebreid, de openbare aanbestedingen voor aankoop van strooizout werden onderzocht en aangepast, er kwam bijkomend materiaal, zelfs nieuw hypermodern materiaal en vooral er kwam een nieuwe strooiplan met een nieuwe aanpak. Het klonk bijna als 'Laat de winter maar komen, wij kunnen bijna alles aan!'.

"Het moet gezegd, de eerste sneeuwval werd bekwaam aangepakt en alles leek te werken. Minister Crevits, haar strooiplan en vooral de hardwerkende strooidiensten die veel uren draaien kregen terecht positieve commentaren, ook vanuit mijn partij. Dit deed mij deugd want het betekende dat de druk die ik legde op dit dossier tot resultaten leidde, het leven voor onze mensen beter en veiliger maakt en dat onze economie niet vast komt te zitten in de sneeuw." geeft Marino Keulen weer.

Maar vandaag volgde de kentering. Deze winterprik was aangekondigd, het is niet extreem koud zodat het massaal aanwezige strooizout goed kan werken, de sneeuwval was niet overdreven, het zijn geen Siberische toestanden maar gewone winterse omstandigheden die normaal zijn voor deze regio en toch lukt het niet om de voornaamste gewestwegen en zelfs autosnelwegen open te krijgen.

"Langs alle kanten bereiken mij de berichten dat maar weinig gewestwegen en zelfs autosnelwegen sneeuwvrij zijn en dat veel gewestwegen bijna niet berijdbaar zijn. Zelf heb ik het ook aan de lijve mogen ondervinden toen ik op weg was naar een bijeenkomst en moest terugdraaien omdat er geen doorkomen aan was. Ook al werken de strooidiensten nog zo hard maar het plan schiet duidelijk tekort. Vandaag krijgt minister Crevits en haar strooiplan dus een gele kaart. Een evaluatie en aanpassing zal zeer snel moeten gebeuren om dit in de toekomst te vermijden!" besluit volksvertegenwoordiger Keulen.

Bunker Briegden

Het is NV De Scheepvaart die de verantwoordelijkheid in deze draagt. Niet enkel voor de bouw van een nieuwe brug in Briegden maar OOK oor de afbraak van de bunker daar.

Door het schepencollege van Lanaken is altijd open en eerlijk gecommuniceerd. Wij kiezen voor de conservering van de bunker in Neerharen aan de Zuid-Willemsvaart. Niet voor die in Briegden. De conservering daarvan zou de gemeente - netto - tussen 40.000 euro en 50.000 euro kosten. Als de gemeente tenminste de begroote afbraakkosten van de bunker in Briegden zou ontvangen van NV De Scheepvaart. Want anders komt nog 80.000 tot 100.000 euro - bovenop - de eerder vermeldde 40.000 tot 50.000 euro. Dat is niet meer redelijk!

Zelf ben ik gefascineerd door de geschiedenis van Wereldoorlog II. Wat België betreft heeft die oorlog zich hoofdzakelijk afgespeeld op het grondgebied van de gemeenten Lanaken en Riemst. Fall Gelb, het Duitse krijgsplan was immers gericht op de verovering van de bruggen van Kanne, Vroenhoven en Veldwezelt om zo bezit te nemen van ons land.

We gaan in Briegden, op de plaats van de bunker, een gedenkplaat plaatsen. Met daarop een uitreksel uit Louis Paul Boon's eerste meesterwerk "mijn kleine oorlog" dat o.a zijn mobilisatietijd in Veldwezelt, Kompvelt en Briegden beschrijft. En de eerste oorlogsuren op 10 mei 1940.

Het schepencollege is zich terdege bewust van de bijzondere betekenis van bepaalde sites in onze gemeente ikv wereldoorlog II. Elk jaar hebben in onze gemeente een 8-tal herdenkingsplechtigheden plaats. Al 25 jaar ben ik daar telkens op aanwezig. We gaan ons blijven inzetten om recht te doen aan een belangrijk stuk vaderlandse geschiedenis dat zich heeft afgespeeld op het grondgebied van onze gemeente Lanaken.