Brief dd. 05-02-2013 mbt de permanente bewoning in een recreatiegebied

In de media verscheen het bericht, dat de bewoners van recreatiedomeinen in  Lanaken, het risico lopen op een boete van 5.000,00 EURO, wanneer ze er permanent verblijven.

Met deze brief willen we meer klaarheid scheppen.

Op recreatieve domeinen is permanente bewoning niet toegestaan cfr de wetgeving ruimtelijke ordening.

Het gemeentebestuur is van plan om deze reglementering strikt toe te passen op personen die zich nieuw wensen in te schrijven in één van de recreatieparken.

Wie zich vanaf 01 februari 2013 wél inschrijft,  zal het bevel krijgen om binnen de 6 maanden een einde te stellen aan de permanente bewoning.
Is dat na verloop van 6 maanden nog steeds het geval, dan zal door middel van een PV van staking, het dossier overgemaakt worden aan de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur.
Het is vervolgens de rekenplichtige van het Herstelfonds (een Vlaamse instantie), die een administratieve boete van 5.000,00 EURO kan opleggen per stakingsbevel.

Deze regeling zal, voor alle duidelijkheid, niet worden toegepast op de mensen die voor 01 februari 2013 zijn ingeschreven op de recreatieve domeinen.

Voor de permanente bewoners zijn er twee mogelijke scenario’s.

Wie een gunstig declaratief attest heeft ontvangen, beschikt over een tijdelijk woonrecht.
Dit voorrecht is verbonden aan de persoon op wiens naam het attest is afgeleverd (inclusief gezinsleden).

Wie geen declaratief attest heeft aangevraagd of wiens declaratief attest geweigerd is, moet een einde stellen aan de permanente bewoning en kan hiertoe vervolgd worden door de stedenbouwkundige inspectie van het Vlaams gewest.
Vanuit de gemeente zal ten opzichte van deze bewoners, echter geen actief vervolgingsbeleid gevoerd worden.

Indien u ter zake nog vragen heeft, kan u contact opnemen met onze handhavingsambtenaar, de heer Jacques Engelen, 089/73 07 93, jacques.engelen@lanaken.be .