Persbericht : Vermijden dat mensen nog langer weekendverblijf kopen om zich er permanent te vestigen

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters en de Vlaamse vastgoedmakelaars willen vermijden dat mensen nog langer een weekendverblijf kopen om zich er permanent te vestigen. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, het BIV, heeft daarom alle makelaars in Vlaanderen opgeroepen om potentiële kopers uitdrukkelijk hierover te informeren. 

Nog altijd worden er in Vlaanderen weekendverblijven verkocht, waar de eigenaar zich nadien - bewust of onbewust - permanent vestigt. Ofwel was de koper onvoldoende of foutief geïnformeerd, ofwel wilde hij er niet van weten. Wat ook de precieze oorzaak is, eigenaars begaan in dat geval een stedenbouwkundige overtreding, waar zware straffen op staan. Niet alleen zullen ze geconfronteerd worden met een stakingsbevel voor het gebruik, ze riskeren ook een boete bij doorbreking van het stakingsbevel en een vordering tot herstel bij de rechtbank.

“Gezien de vaak schrijnende gevolgen kunnen we dit soort situaties beter voorkomen,” stelt Vlaams minister Philippe Muyters. In overleg met het kabinet start het BIV daarom met een sensibiliseringsactie, die alle 5.500 Vlaamse vastgoedmakelaars bewust moet maken van de problematiek.

Vastgoedmakelaars zijn namelijk, zowel volgens de BIV-plichtenleer als de federale en regionale wetgeving, verplicht om diverse opzoekingen te doen over het pand dat ze te koop stellen en potentiële kopers correct en zo volledig mogelijk te informeren. Doen ze dat niet dan riskeren ze niet alleen zware geldboetes, maar ook een schadeclaim van de kopers en tuchtsancties van het BIV (gaande van een waarschuwing, een berisping tot een schorsing of een definitieve schrapping). 

Het Beroepsinstituut benadrukt dat vastgoedmakelaars een informatieplicht hebben, maar daarnaast ook een belangrijke, maatschappelijke rol kunnen spelen door potentiële kopers van weekendverblijven duidelijk te wijzen op de kwalijke gevolgen bij domiciliering in een weekendverblijf. Bovendien is het niet omdat de vorige eigenaar er wel zijn domicilie had gevestigd dat de nieuwe dit ook nog zal kunnen. Zelfs waar er sprake is van een uitdovend woonrecht, geldt dit voor de persoon en niet voor de woning.

Tegelijkertijd vraagt de sector de gemeenten, die de eerste informatieverstrekkers zijn, om de vastgoedmakelaars zo snel en correct mogelijk te informeren, zodat alle misverstanden vermeden kunnen worden. Spijtig genoeg gebeurt het af en toe dat gemeenten een vraag tot vestiging van domicilie inwilligen omdat de federale wetgever de Vlaamse wetgever over het hoofd heeft gezien. Ook dat moet vermeden worden, meent het BIV.

Consumenten die van oordeel zijn dat ze toch niet voldoende geïnformeerd zijn door hun vastgoedmakelaar, kunnen dit melden aan het BIV. Dit zowel in het voordeel van de vastgoedconsument als van de sector in het algemeen.