Overleg Minister-Presidenten met het staatshoofd?

Marino Keulen ondervraagt Minister President Kris Peeters over toekomstplannen gestructureerd overleg met nieuw staatshoofd:

Via de media konden we onlangs kennis nemen van de suggestie van de Minister-President om in de nabije toekomst een gestructureerd overleg te organiseren tussen de Minister-Presidenten van de deelregeringen en het staatshoofd.
Hoe rijmt de Minister-President deze suggestie met de relatief breed gedragen opvatting over de eerder protocollaire functie van het staatshoofd ?
Zie hier de vraag en het antwoord tijdens de plenaire vergadering van woensdag 10 juli 2013.