Vluchtelingenstroom

Sommigen in de politiek praten over humanisme. Wij in Lanaken brengen dat principe in de praktijk! Dat neemt niet weg dat ik niet echt gelukkig ben met gang van zaken. Zonet telefoontje gekregen van kabinetschef van staatssecretaris Theo Francken. Met mededeling dat in Lanaken er 120 asielzoekers bijkomen. Wat totaal aantal asielzoekers op ons grondgebied op 360 brengt. Ik had gehoopt dat men met onze inspanningen uit verleden rekening zou houden. Het asielcentrum Ter Dennen in Lanaken vangt sedert 1992 - onafgebroken - asielzoekers op. Slachtoffers van alle conflicten in de wereld komen sedertdien in asielcentrum Ter Dennen terecht. Voor ons OCMW betekent dat telkens een hele opdracht eens deze mensen als vluchteling worden erkend. Niet dat we meteen geld moeten geven, wel voor alle andere noden. De samenwerking met de verantwoordelijken van het asielcentrum is goed. Er is nood in de wereld en in Lanaken zijn wij gewend dan hulp te bieden. Ook nu gaan wij dat doen! Maar ik had wel gehoopt dat men met onze inspanningen uit verleden zou rekening houden. Dat gebeurt niet. Dat vind ik niet fair!