Maandagavond werd de nieuwe politieraad van de zone Lanaken-Maasmechelen geïnstalleerd

17 leden hebben de eed afgelegd.
Er zijn dus nog twee mandaten vacant.
Mieke Ramaekers en Jos Lambrichts zijn schepen geworden in de gemeente Maasmechelen en zullen niet in de politieraad zetelen.
Tijdens de eerstvolgende gemeenteraadszitting in Maasmechelen worden twee  nieuwe kandidaat-politieraadsleden aangeduid.

De leden zijn verkozen tot en met 2018 en zijn verantwoordelijk voor het politiebeleid voor de gemeenten Lanaken en Maasmechelen.
De korpsleiding van deze politiezone is in handen van korpschef Jos Schepers.

Opvallend is, dat er in deze politieraad slechts twee vrouwen zetelen: Diane Maes en Jolein Martens.
Volgens Marino Keulen, burgemeester van Lanaken en voor de eerstvolgende drie jaar voorzitter van de politieraad, staat dit in schril contrast met de samenstelling van het korps zelf.

 “Kennelijk zijn vrouwen beleidsmatig minder geïnteresseerd in politie-materie, dan bijvoorbeeld in het OCMW-gebeuren. Ik weet het niet. Maar de cijfers zijn opvallend.
Ze zijn trouwens ook helemaal anders dan de gemiddelde verhouding in de Vlaamse gemeenteraden, die voor 40% is samengesteld uit vrouwen. In de OCMW-raad is het evenwicht tussen de beide seksen fifty-fifty en dus vrijwel optimaal. In het korps zelf zijn er van de 155 leden, toch 54 van het vrouwelijk geslacht”, aldus nog M Keulen.