Interessante vacatures

Ter ondersteuning van haar werking gaat POM-ERSV Limburg over tot de aanwerving (en aanleg van een werfreserve) van dynamische en ondernemende medewerkers (m/v) voor volgende voltijdse functies:

Diensthoofd Ruimtelijke Economie en Ruimtelijke Speerpunten

Diensthoofd Beleidsontwikkeling

Stafmedewerker Beleidsontwikkeling


Meer informatie over het functieprofiel en examenprogramma vindt u in bijlage of op onze websites www.pomlimburg.be en www.ersvlimburg.be