Kiss & Ride parking wordt geoptimaliseerd

Ik stel voor dat er op de één of andere manier parkeerplaatsen worden aangeduid op de parking waarvroeger het geboortehuis van Jan Rosier stond. Zo kunnen er zeker een aantal plaatsen bijkomen.

Er is 20.000 euro in de begroting van dit jaar voorzien om deze parking te verharden. Dan kunnen ook afzonderlijke parkeervakken worden aangeduid om zo de parkeercapaciteit te vergroten.