Stationsstraat Lanaken autoluw

Voor zaterdag staat voor HBvLANAKEN Stelling 4 geprogrammeerd. Die stelling luidt, "Moet de handelskern in het centrum versterkt worden? Of heeft dat een negatief effect op de winkels/detailshandel in de deelgemeenten?"

Open VLD is voorstander om tijdens markt op dinsdagvoormiddag en tijdens bepaalde grotere evenementen bv intocht sinterklaas enz, het centrum autovrij te maken. Op andere momenten is dat niet nodig en zou dat de handelaars zelfs nodeloos pijn doen.


Het versterken van het handelaars zou erin bestaan om meer groen in dat centrum te voorzien en in infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid verhogen.

Een middenstandsmanager zou de handelaars inhoudelijk moeten ondersteunen om de leefbaarheid van het centrum en het aanbod van artikelen te vergroten.

Een goed middenstandsbeleid is een en/en-beleleid. Een versterking van het handelscentrum staat een gezonde middenstand in de deelkernen niet in de weg. Integendeel, ze versterken mekaar!