HBvL 07-12-2012 : "Regering gebuisd voor vergunningenbeleid"

Brussel - "Drie jaar na de conclusies van de Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten, is er weinig gebeurd.

De Vlaamse regering heeft nog anderhalf jaar om zich te bewijzen. Anders volgt een C-attest", zegt Marino Keulen (Open Vld).

"Iedereen weet dat het vergunningenbeleid te traag, te formalistisch en te duur is. Daarom hebben de commissies Sauwens en Berx op 3 maart 2010 exact 76 aanbevelingen gedaan om scholen, ziekenhuizen, wegen scholen, ziekenhuizen, wegen en bruggen sneller te kunnen bouwen. Vandaag duurt de realisatie 12 tot 15 jaar. Dat moet 6 tot 8 jaar worden. Meerderheid én oppositie hebben deze aanbevelingen goedgekeurd.Vandaag, bijna drie jaar later, is er bitter weinig gebeurd."

Keulen heeft Vlaams ministerpresident Kris Peeters gisteren geinterpelleerd over wat er misloopt.

"Ja, onlangs zijn de gouverneurs aangesteld tot turbomanagers om grote projecten sneller te doen realiseren. Zo zijn er nog enkele kleine beslissingen. Maar waarom zijn na drie jaar maar 15 van de 76 aanbevelingen gerealiseerd?"

Keulen vraagt zich af waarom hier niet kan waar Nederland in 2008 wel in slaagde: de aanbevelingen van een identieke commissie werden daar op een jaar tijd wél omgezet in wetteksten. Peeters antwoordde dat er hard gewerkt wordt en dat antwoordde dat er hard gewerkt wordt en dat er al heel wat projecten gerealiseerd zijn. Zo komt er volgend jaar een kaderdecreet over de unieke omgevingsvergunning (bouw- en milieuvergunning). Dit zal voor het zomerreces worden ingediend zodat het begin 2014 operationeel zal zijn.