Bevoegdheidsverdeling nieuw college van burgemeester en schepenen, het OCMW-voorzitterschap en de voorzitter van de gemeenteraad

Hierna de bevoegdheidsverdeling voor het nieuwe college van burgemeester en schepenen, het OCMW-voorzitterschap en het voorzitterschap van de gemeenteraad - legislatuur 2013-2018-, van de gemeente Lanaken.

De meerderheid wordt gevormd door 14 raadsleden van de Open VLD en 3 raadsleden van sp.a-GROEN.Beide partijen zijn bij de verkiezing van 14 oktober 2012 er elk 1 zetel op vooruitgegaan.
Marino Keulen, Burgemeester – Open VLD
Algemeen beleid
Politie, veiligheid
Bevolking en burgerlijke stand
Brandweer, brandpreventie en rampenplanning
Erediensten en kerkfabrieken
Interne preventie
Grensoverschrijdende samenwerking
Public relations en info
Inspraak diverse raden en burgers
Financiƫn en begroting

Michel Stevens, voorzitter OCMW en schepen – sp.a-GROENVoorzitter OCMW
Senioren
Ontwikkelingssamenwerking
Gehandicaptenbeleid

Mark Curvers, eerste schepen – Open VLD
Economie
Industrie
Sociale economie en tewerkstelling
Toerisme
Feesten en plechtigheden
Middenstand, markten en kermissen
Pietersheim
AGB opvolging autonoom gemeentebedrijf

Tony Castermans, schepen (2 jaar: 01.01.13 tem 31.12.14) – sp.a-GROEN
Christel Gorissen, schepen (4 jaar: 01.01.15 tem 31.12.18) – sp.a-GROENMobiliteit
Verkeer
Leefmilieu, duurzaamheid en natuurbehoud
Bosbeheer en landbouw
Dierenwelzijn
Energie

Sofie Martens, schepen – Open VLDRuimtelijke ordening
Bestemming en gebruik gebouwen, patrimonium
Grondbeleid
Cultuur
Culturele infrastructuur
Huisvesting en wonen

Patrick Tollenaers, schepen – Open VLDOpenbare werken, technische dienst, regie der werken
Onderhoud gemeentelijke eigendommen: gebouwen en straten
Pleinen, bermen en plantsoenen
Personele organisatie technische dienst
Opvolging meldingskaarten
Containerpark
Begraafplaatsen
Monumenten en landschappen
Nutsvoorzieningen

Pierre Nelissen, schepen (3 jaar: 01.01.13 tem 31.12.15) – Open VLD
Astrid Puts, schepen (3 jaar: 01.01.16 tem 31.12.18) – Open VLD

Sport
Sportinfrastructuur
Bibliotheken
Cultureel erfgoed en archeologisch patrimonium
Personeel
ICT
Juridische zaken

Anita Jeurissen, schepen (3 jaar: 01.01.13 tem 31.12.15) – Open VLD
Viviane Schellingen, schepen (3 jaar: 01.01.16 tem 31.12.18) – Open VLD

Jeugd
Jeugd- en onderwijsinfrastructuur
Onderwijs (gemeentelijk en ander)
Academie voor muziek en woord en beeldende kunsten
Gelijke kansenbeleid
Lanaken Preventief gezond
Gezin
Kinderopvang
PWA

Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt gedurende de eerste twee jaar (01.01.13 tem 31.12.14) ingevuld door burgemeester Marino Keulen. Het resterende deel van deze legislatuur, vier jaar dus (01.01.15 tem 31.12.18) zal Stefan Meulemans voorzitter zijn van de gemeenteraad van Lanaken.